2008-04-06

GNU / Linux 各種壓縮與解壓縮指令.tar (僅打包,無壓縮)

 • 套件名稱:tar
 • 打包:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar cvf FileName.tar DirName
 • 解包:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar xvf FileName.tar

.gz

 • 套件名稱:gzip
 • 壓縮
  [ jonny@linux ~ ]
  $ gzip FileName
 • 解壓縮 1:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ gunzip FileName.gz
 • 解壓縮 2:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ gzip -d FileName.gz


.tar.gz

 • 套件名稱:gzip
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar zcvf FileName.tar.gz DirName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar zxvf FileName.tar.gz


bz

 • 壓縮:unkown。
 • 解壓縮 1:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ bzip2 -d FileName.bz
 • 解壓縮 2:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ bunzip2 FileName.bz


.tar.bz

 • 壓縮:unkown。
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar jxvf FileName.tar.bz


.bz2

 • 套件名稱:bzip2
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ bzip2 -z FileName
 • 解壓縮 1:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ bzip2 -d FileName.bz2
 • 解壓縮 2:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ bunzip2 FileName.bz2


.tar.bz2

 • 套件名稱:bzip2
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar jxvf FileName.tar.bz2


.xz

 • 套件名稱:xz-utils
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ xz -z FileName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ xz -d FileName.xz


.tar.xz

 • 套件名稱:xz-utils
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar Jcvf FileName.tar.xz DirName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar Jxvf FileName.tar.xz


.Z

 • 壓縮:compress FileName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ uncompress FileName.Z


.tar.Z

 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar Zcvf FileName.tar.Z DirName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar Zxvf FileName.tar.Z


.tgz

 • 套件名稱:gzip
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar zcvf FileName.tgz FileName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar zxvf FileName.tgz


.tar.tgz

 • 套件名稱:gzip
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar zcvf FileName.tar.tgz FileName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ tar zxvf FileName.tar.tgz


.7z

 • 套件名稱:p7zip-full
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ 7z a FileName.7z FileName
 • 使用密碼 (PASSWORD) 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ 7z a FileName.7z FileName -pPASSWORD
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ 7z x FileName.7z


.zip

 • 套件名稱:zip
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ zip FileName.zip DirName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ unzip FileName.zip


.rar

 • 套件名稱:rar, unrar
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ rar a FileName.rar DirName
 • 解壓縮 1:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ rar e FileName.rar
 • 解壓縮 2:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ unrar e FileName.rar
 • 解壓縮 3:在指定目錄內解壓縮。
  [ jonny@linux ~ ]
  $ rar x FileName.rar DirName


.lha

 • 套件名稱:lha
 • 壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ lha -a FileName.lha FileName
 • 解壓縮:
  [ jonny@linux ~ ]
  $ lha -e FileName.lha

延伸閱讀:
Zeroplex 生活隨筆: lbzip2 - parallel bzip2
ubuntu bzip 多核心壓縮 - 老伯筆記
XZ Utils

資料來源:
EvoTalk - Unix下常用壓縮格式的壓縮與解壓縮縮方法